ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

21.02.2017
Областният управител участва в заседание на Министерски съвет
Областният управител Детелина Николова ще участва утре в редовното заседание на Министерски съвет, което ще се проведе от 10.00 часа. Според предварителния дневен ред на заседанието ще се разгледа проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта, внесен от министъра на младежта и спорта. Министърът на правосъдието ще внесе на заседанието за разглеждане и одобрение два проекта - единият за одобряване отчета на плана за действие за 2016 г. за изпълнение препоръките от доклада на Европейската комисия от януари 2016 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка и вторият проект е за решение за одобряване на плана за действие за 2017 г. за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка.