ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

10.02.2017
Областната епизоотична комисия набеляза мерки за регистрираното първично огнище на Инфлуенца в Смин
Под председателството на Областния управител Детелина Николова днес, 10 февруари 2017 г., се проведе заседание на Областна епизоотична комисия, свикано по повод усложнената обстановка в област Добрич и регистрирания първи първичен случай на Инфлуенца в шабленското село Смин. В заседанието участваха представителите на общините Шабла и Каварна.
Детелина Николова откри заседанието и след одобряване на дневния ред, даде думата на д-р Розалина Брайкова - директор на Областната дирекция „Безопасност на храните" и секретар, да запознае участниците с актуалната обстановка. Д-р Брайкова, представи накратко картината в областта по отношение на заболяването сред птиците. Тя заяви, че в заден двор в село Смин е първият регистриран случай на първично огнище в областта на болестта. Стопанинът сам подал сигнал на 31 януари 2017 г., след като забелязал, че в двора си има измрели кокошки. Обектът, който не е от стопанско значение, е бил посетен от ветеринарен лекар, взел проби, които са били изпратени за анализ в лаборатория в София. „На 8 февруари получихме резултати и заповед да се предприемат бързи действия", сподели д-р Брайкова. Веднага ОДБХ съвместно с представители на Община Шабла е посетила обекта, където останалите птици са били принудително убити и загробени при спазване на изискванията на закона. Дворът е бил дезинфекциран. „Благодаря за съдействието на Община Шабла, които предприеха действия за изграждането на дезинфекционни площадки на входа и изхода на село Смин. Създадени са 3-километрова предпазна зона и 10-километрова наблюдателна зона" - поясни още д-р Брайкова.
Областният управител, в качеството си на председател на Областна епизоотична комисия, благодари за експресната реакция. Д-р Борислав Каменов - началник отдел „Здравеопазване" в ОДБХ запозна участниците в заседанието с основните мерки - ежедневна информация от стопаните на домашни птици до кметовете и кметските наместници в общините Шабла и Каварна за състоянието на домашните им птици и ежеседмичен преглед от регистрираните на територията на общините ветеринарни лекари. „Най-важното в момента е стопаните да не пускат домашните си птици навън. Очакваме до към 15 март прелетът на дивите птици да приключи и се надяваме тази строга мярка тогава да отпадне. На тези, които не я спазват, ще бъдат съставяни актове. Спазването на мярката е важно, защото дивите птици отделят екскременти, които попадат в дворовете и са опасни. И докато на територията на общините Шабла и Каварна няма обекти със стопанско значение, то в община Добричка има и те се обитават от около 1 млн. птици. Затова е важно да не се допуска разпространение на заразата" - сподели д-р Каменов. Специалистът по екология в Община Шабла Галя Камберова благодари за помощта от ОДБХ и сподели, че в рамките на деня ще са готови двете дезинфекционни площадки в село Смин. До края днес ще бъде извършена и втора дезинфекция, а от 14 часа заседание ще проведе Общинската епизоотична комисия в Шабла, добави още Камберова.
Областният управител Детелина Николова апелира за подкрепа от страна на медиите за повече разгласа за недопускане разпространение на заразата и закри заседанието.