ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

17.11.2016
Заседание на Областна комисия „Военни паметници“
На 15.11.2016 г. в Областна администрация - Добрич, се проведе заседание на Комисията „Военни паметници", което бе председателствано от заместник областния управител Сали Феим.
В дневния ред, одобрен от участниците в заседанието, са включени две точки: Разглеждане на внесените от община Добричка документи за изграждане на нов военен паметник - „Паметен знак на 36-ти пехотен Козлодуйски полк" и изготвяне на съгласувателно становище до Министерство на отбраната.
Вторият въпрос, по който е взето решение, се отнася до разглеждане на внесените от община Добричка документи за включване в регистъра „Военни паметници" на военен паметник на загиналите в Междусъюзническата и Втората световни войни от с. Плачи дол и изготвяне на съгласувателно становище до Министерство на отбраната.
От община Добричка е представен идейният проект и придружаващата документация на „Паметен знак на 36-ти пехотен Козлодуйски полк", който ще бъде изграден между селата Козлодуйци и Росеново, на място предоставено от общината, лесно достъпно, видимо от далеко, като след строителните работи ще бъде облагородено.
Областна комисия „Военни паметници" е взела решение да подкрепи проекта и е дала положително становище за неговото изграждане, което е подписано от Областния управител Детелина Николова.
По втората тема от дневния ред, присъстващите са били запознати с входираните в Областна администрация документи от община Добричка за включване в регистъра „Военни паметници" на „Паметник на загиналите във войните (Междусъюзническата и Втората световни войни) от с. Плачи дол и изготвяне на съгласувателно становище. Пояснено е пред комисията, че върху вече съществуващ постамент, са поставени паметни плочи и по тази причина паметникът се разглежда като реновиран, а не изграждане на нов. На това основание комисията може да съгласува включването на паметника в Областния регистър. В хода на разискванията е станало ясно, че на паметната плоча под имената на загиналите има достатъчно място, където може да се допълни с текст или изображение на георгиевски кръст, венец, след съгласуване на идеята с Регионалния исторически музей.
По този въпрос, комисията излезе също с положително становище, одобрено от Областния управител, в което се казва, че подадените документи отговарят на изискванията на Закона за военните паметници и следва паметникът да бъде включен в Областния регистър „Военни паметници".
В изпратеното становище до Министерство на отбраната, Областният управител Детелина Николова предлага паметникът да бъде включен и в Националния регистър „Военни паметници".