ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

25.10.2016
Първа регионална среща на ДАЗД с подкрепата на Областния управител
     Днес, 25 октомври 2016 г. в зала „Европа" на Областна администрация, се проведе първата от поредица срещи с представители на местната власт, на РУО, РД „Социално подпомагане", РЗИ, ОД на МВР, неправителствени и бизнес организации с участие в социалната сфера от областите Добрич, Силистра, Варна, Шумен и Търговище.
     Областният управител благодари на председателя на Агенцията - Офелия Кънева, която е приела отправената покана за домакинство в Добрич, откъдето днес стартират регионалните срещи на ДАЗД. Детелина Николова изрази увереност, че с обединени усилия на ангажираните институции, ще се създадат условия за прилагането на мерки, гарантиращи подходяща среда за развитие на младите хора.
     Български модел за детско участие в обществения и политическия живот ще бъде предложен за утвърждаване и като международен, съобщи председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева, която представи приоритетите в политиката за децата през 2017 година на срещата. Темата за детското участие е нова не само за България, но и за Европа, и политиката за подрастващите трябва да се разгърне към всички млади хора, каза председателят на ДАЗД. В хода на дискусията, представители на институции и неправителствения сектор обсъдиха с екипа на ДАЗД идеята за серия от нови партньорства с цел утвърждаване на детското участие в обществения и политически живот не само на страната, но и в международен мащаб.
     Участниците в срещата заявиха готовност за съвместни действия и сътрудничество, което да допринесе за повишаване на информираността и чувствителността не само на професионалистите, но и на цялото общество, към правата и проблемите на децата и младите хора в България.