ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

21.10.2016
Инициатива на Държавната агенция за закрила на детето стартира от Добрич
     На 25 октомври 2016 г. от 14.00 часа в зала „Европа" на Областна администрация - Добрич ще се проведе първата от поредица среща на ДАЗД с представители на местната власт, на Регионалните управления по образование, Регионалните дирекции „Социално подпомагане", Регионалните здравни инспекции, Областните дирекции на МВР, неправителствени и бизнес организации с участие в социалната сфера, доставчици на социални услуги за деца, както и организации, развиващи форми на детско участие и детско самоуправление от областите Добрич, Силистра, Варна, Шумен и Търговище.
     Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ е единственият специализиран орган на Министерски съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България. За да се повиши общественото внимание към правата и проблемите на всички деца в страната, председателят на ДАЗД Офелия Кънева стартира поредица от срещи на регионално ниво.
     По покана на Областния управител Детелина Николова инициативата стартира от Добрич със съдействието и подкрепата на Областния управител на област Добрич.