ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

10.05.2016
Областният управител Детелина Николова участва в информационно събитие, организирано от МРРБ

     Във връзка с изготвянето на Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за водоснабдяване и канализация за 14 ВиК оператора, Министерството на регионалното развитие и благоустройство организира днес, 10 май 2016 г., информационно събитие с участието на министър Лиляна Павлова. На 31 март т.г., с подписване на четирите договора, стартира процесът по изпълнение на 14-те Регионални прединвестиционни проучвания. Резултатите от тях са изключително важни с оглед бъдещото осъществяване на инвестиционни проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г." и постигането на поетите от България ангажименти за съответствие с европейските директиви в областта на питейното водоснабдяване, отвеждането и пречистването на отпадъчни води.
     На събитието ще бъдат представени основните акценти в предстоящата работа по РПИП, сроковете за изготвяне на основните резултати и целите, които те следва да постигнат.
     За участие в събитието са поканени всички заинтересовани страни в процеса по изработване и одобряване на РПИП.