ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

16.03.2016
Депозирани са два проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество с участието на Областна администрация - Добрич

     Областна администрация - Добрич, е водещ партньор по проекта: „Мобилен кабинет за скрининг и превенция на специфични заболявания при жените в района на Добрич - Кълъраш". /Партньор от румънска страна е Окръжна болница Кълъраш/.
     Във втория проект, водещият партньор е от Констанца -  Университет "Овидиус", Морски университет и Префектура Констанца. Името на проекта е „Миграцията - трансграничен феномен с въздействие по земя, море и река в еврорегион Констанца (Румъния) и Добрич (България)".

     В определения срок за депозиране на проекти по Програмата за трансгрнично сътрудничество България - Румъния Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., на 15 март 2016 г., в Регионалното бюро на програмата в Кълъраш, бяха внесени тези два съвместни проекта, с участие на Областна администрация - Добрич.

     Припомняме, че два проекта от 2015 г., в които Областна администрация - Добрич, участва като водещ партньор, са в процес на оценяване: проект "Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион Кълъраш-Добрич" и проект "Историческо наследство в трансграничен регион Добрич - Констанца".