ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

10.03.2016
Областният управител Детелина Николова – член на Организационен комитет за подготовка на Международна научна конференция

     По покана на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски" генерал-майор Тодор Дочев, Областният управител на Добрич взе участие в учредяването на Организационен комитет за провеждане на Международна научна конференция на тема: „Първата световна война и България през 1916 г." В рамките на заседанието, днес, 10 март 2016 г., са приети план за работата на комитета; план-сценарий за провеждане на конференцията; обсъдени са тематичните направления и разпределението на заседанията.
      В изпълнение на Националния план за отбелязване на 100 години от участието на България в Първата световна война, на Военна академия „Георги С. Раковски" е възложено от 4 до 7 октомври 2016 г. да проведе Международна научна конференция на тема „Първата световна война и България през 1916 г." Съобразявайки се със значимостта на събитието и големия изследователски и обществен интерес към тази война, Военна академия има амбицията да привлече като съорганизатори по-широк кръг от общини, научни институти и обществени организации с отношение към проблематиката на конференцията, както и да бъдат изнесени част от пленарните заседания извън София.
     В тази връзка, днес Областният управител Детелина Николова бе поканена като учредител на Организационния комитет и съорганизатор с отношение към проблематиката на Международната научна конференция.