ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

09.03.2016
Инициатива на Европейската комисия: Възможност за кандидатстване за награди на Европейския съюз (ЕС) за устойчива енергия (EUSEW)

     За награда могат да кандидатстват всички, които промотират, разработват и прилагат проекти по енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници. Проектите на участниците се номинират в три категории - „Потребители", „Публичен сектор" и „Бизнес организации".

     Инициативата на Европейската комисия се провежда ежегодно, като наградите са предназначени да подчертаят успеха на завършени проекти от всички сектори и държави в ЕС. За наградата на EUSEW могат да кандидатстват широка гама от участници. Досега наградите на EUSEW са привлекли програми за устойчиво енергийно осведомяване на гражданите, публични схеми за насърчаване на енергоспестяващи сгради, разработки на водещи частни фирми в областта на зелените технологии, производства без въглеродни емисии и др.

     Общите правила на процедурата по кандидатстване и подробни разяснения за кандидатстване за наградите, можете да намерите и на следната интернет-страница: http://www.eusew.eu/apply-award.