ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

11.02.2016
Заседание на Областния съвет за развитие на област Добрич

     Днес, 11 февруари 2016 г., в Областна администрация се проведе заседание на Областния съвет за развитие (ОСР) под председателството на Областния управител Детелина Николова.
     Участниците в заседанието изслушаха Отчет за дейността на Областния съвет за развитие през 2015 г. и определиха членове на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (РСР в СИР) от страна на представителите на общините от област Добрич, включени в състава на Областния съвет за развитие, в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие.

     Преди да бъдат направени предложенията, Областният управител уточни, че броят на представителите се определя съобразно броя на населението в областта, което по данни на ГД ГРАО към настоящия момент е 229 714 души. На това основание и съобразно законовите изисквания, ОСР определи и гласува единодушно трима представители. Това са: кметът на Добрич - Йордан Йорданов, кметът на Шабла - Мариян Жечев и председателят на Общински съвет Добрички - Донко Марев.

     С Отчета за дейността на Областния съвет за развитие през 2015 г. и изпълнението на решенията, взети на заседанието от 12.05.2015 г., можете да се запознаете в прикачения файл.