ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

09.02.2016
Областният управител Детелина Николова получи благодарствено писмо от Регионалния офис за ТГС в Кълъраш

     Благодарност за подкрепата в изпълнение на специфичните дейности по Програмата Interreg V-A Румъния-България, изказват изпълнителният директор на Регионалния офис за Трансгранично Сътрудничество - Кълъраш, Николета Минку и заместник-директорът Богдан Мушат. В писмото четем:
     „Уважаема госпожо Областен управител, приемете нашите искрени благодарности и уважение за вниманието и подкрепата, която оказахте на Регионалния офис за Трансгранично Сътрудничество за границата Румъния - България (РОТГС) Кълъраш, като домакин на информационното събитие по Програмата Interreg V-A Румъния-България и на втората покана за проектни предложения по Програмата, организирано на 05 февруари 2016 г., в Добрич.
     На информационното събитие, всички 66 участници видяха в лицето на Програмата Interreg V-A Румъния-България реална възможност за подобряване на качеството на живот и сме убедени, че организирането на тези събития ще доведе до значителен брой предложения за проекти във втората покана за представяне на проектопредложения.
     Използваме възможността да Ви благодарим за подкрепата към нашата институция в изпълнението на специфичните дейности по Програмата Interreg V-A Румъния-България."

 files/upload/2016/Interreg.jpg