ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

28.01.2016
Програма „Interreg V-A Румъния - България“ с информационно събитие в Добрич на 5 февруари

     Регионалният офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния - България, в качеството си на Съвместен секретариат на Програмата „Interreg V-A Румъния - България, организира информационно събитие относно възможностите, предлагани по втората покана за набиране на проектни предложения.
     Участниците в събитието ще могат да видят презентация на Програмата „Interreg V-A Румъния - България", както и презентация на първо ниво на контрол и процедури за съфинансиране за българските партньори. Ще бъде представена също втората покана за набиране на проекти по Програмата.

     Срещата ще се проведе в зала „Европа" на Областна администрация Добрич на 5 февруари 2016 г., от 10.30 часа.