ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

13.01.2016
На работна среща бе обсъден моделът на областно планиране и разработването на новата Стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич /2016 – 2020 г./

     Днес, 13 януари 2016 г., Областният управител Детелина Николова проведе работна среща с представители на институции и организации, които обсъдиха действията, свързани с представянето на финалната оценка по изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич /2011 - 2015 г./, както и моделът за областно планиране и разработване на следващата Стратегия, обхващаща периода 2016 - 2020 г. в рамките на Националната програма за реформи 2020 година. Очертани бяха отговорностите на съответните социални звена.

     Набелязани са следните действия: РДСП  Добрич следва да уведоми и осигури участието на директорите на Дирекции "Социално подпомагане", намиращи се на територията на областта, а кметовете на общини имат ангажимент да осигурят съответните експерти /специалисти/, които ще участват в изготвянето на новата Стратегия за развитие на социалните услуги в периода 2016 - 2020 г. Следващата работна среща  ще се състои на 22 януари 2016 г.