ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

08.01.2016
Работна среща с представители на Фондация Лумос – Клон България

     По покана на Областния управител на Област Добрич, днес 08.01.2016 г. в сградата на Областна администрация Добрич се проведе съвместна работна среща с представители на Лумос - България.

    На срещата присъстваха Областният управител на Добрич Детелина Николова, директорът на Лумос - България Трендафил Меретев, ръководителят екип деинституционализация в добричкия офис на Фондация „Лумос" Снежана Ванкова и националният консултант Харалан Александров.

   Договорено беше  в тясна връзка с Лумос-България да се изготви и представи окончателна оценка на релевантността и ефективността на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Добрич (2011 - 2015).

   Обсъдени бяха моделът за областно планиране и разработването на следващата областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област  Добрич, за периода 2016 - 2020 г. в рамките на националната програма за реформи 2020 г.

    Областна администрация Добрич ще следва процеса на планиране, съгласно ангажиментите, разписани в Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане.