ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

30.11.2015
Студенти от Стопанската академия в Свищов посетиха Областна администрация

     В рамките на установеното сътрудничество между Стопанска академия „Димитър Ценов" Свищов и Областна администрация Добрич, днес, 30 ноември 2015 г., Областният управител Детелина Николова посрещна възпитаници на висшето училище.
     Стопанска академия "Д. Ценов" организира за поредна година Конкурс за най-добра администрация в България със съдействието на Института по публична администрация към Министерски съвет. 
     Областна администрация Добрич е заявила своето желание за участие в конкурса, подкрепено с необходимия доказателствен материал и е изпратила попълнена анкетна карта до организаторите. Новото тази година е, че в проучването на административната работа, която е обект на изследване по много критерии на административния капацитет, са включени студенти IV курс „Публична администрация" в СА - Свищов.
     Като част от партньорските отношения с висшето училище, днес, 30 ноември 2015 г., Областният управител Детелина Николова прие в кабинета си студентките - Лора Борисова и Илонка Ценова. Заедно с и.д. главния секретар Детелина Драганова, както и с експерти от двете дирекции, бе обсъдена спецификата в дейността на отделните звена и готовността на екипа на Областна администрация Добрич да създаде условия и да предостави възможност за доближаване на обучението по специалността до реалната практика. Областният управител насърчи младите хора и пожела ползотворното сътрудничество да има широк хоризонт и да се радва на положителни резултати в бъдещата професионална реализация на студентите.