ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

25.11.2015
Четвърто заседание на КН на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“

     На 25 и 26 ноември в София се провежда Четвърто заседание на КН на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура" /ОПТТИ/.
     Дневният ред включва: Одобрение на Индикативната годишна работна програма на ОПТТИ за 2016 г.; статус на изпълнението на ОП „Транспорт" и на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура"; представяне на информация за рискови проекти с бенефициент Национална компания „Железопътна инфраструктура" и Агенция „Пътна инфраструктура"; представяне на резултатите от работата на международните финансови институции и др.

     Областният управител на Добрич Детелина Николова участва в двудневното заседание по покана на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, който е Председател на Комитета за наблюдение на оперативната програма.