ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

10.09.2015
Областният управител получи отговор от Министерство на вътрешните работи във връзка с въвеждането в експлоатация на съвместния ГКПП Добромир (Румъния) - Крушари (България)

     Поради засилен обществен интерес относно въвеждането в експлоатация на ГКПП Крушари, Областният управител д-р Маргарита Новоселска отправи запитване до Министерство на вътрешните работи. Предоставяме в синтезиран вид отговора от Началника на кабинета на министър Румяна Бъчварова:
     След размяна на ноти на 13 юли 2012 г. в София е сключено Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния, относно откриването на нови гранично-пропускателни пунктове по държавната граница между двете държави в точките Крушари (България) - Добромир (Румъния) и Кайнарджа (България) - Липница (Румъния), утвърдено с Решение № 799 от 28.09.2012 г. на Министерския съвет.
Веднага след това започват преговори, в резултат на които, е приет Протокол, относно съвместен контрол за преминаване на границата на граничен контролно-пропускателен пункт Добромир (Румъния) - Крушари (България).
Съгласно чл. 1 от Протокола, съвместният ГКПП Добромир - Крушари, е разположен на територията на Румъния, на трансграничен път между населените места Добромир (Румъния) - Крушари (Р България).
На бъдещия ГКПП на румънска територия са налични помещения от леки преместваеми конструкции (тип фургон), в които ще се извършват граничните проверки на преминаващите пътници и МПС от гранично полицейските органи на двете държави. Електрозахранването от румънската страна е осигурено чрез електрически генератор, а водоснабдяването посредством водоноски.
     Към настоящия момент, се казва в писмото на министъра, е осигурено необходимото за ГКПП компютърно оборудване - работни станции за АИС "Граничен контрол". Определени служители от групите за охрана на държавната граница от Гранично полицейско управление (ГПУ) Силистра и ГПУ Генерал Тошево са преминали двумесечен курс на обучение "Работа на ГКПП". С обучените служители Главна дирекция "Гранична полиция" има готовност да осигури работата на пункта.
     Основната пречка пред въвеждането в експлоатация на пункта, е липсата на свързаност с мрежата за пренос на данни на МВР. В Дирекция "Комуникационни и информационни системи" - МВР, е направен анализ, че за да се осигури достъп до информационните системи на МВР на ГКПП Кайнарджа-Липница, който е подобен на ГКПП Добромир - Крушари, са възможни 2 варианта.
В първия вариант, се предвижда изграждане на радиорелейна връзка посредством монтиране на антенна мачта на покривната конструкция на ГКПП. За реализиране на този начин на осъществяване на достъп до МПД на МВР се предвижда индикативно финансиране от 52 000 евро без ДДС.
При втория вариант, за свързване на ГКПП към информационните системи на МВР, се предвижда изграждане на желязна конструкция с височина 20 м на българска територия за монтиране на външно комуникационно оборудване и полагане на подземен оптичен проводник с дължина около 200м. Предвижданото индикативно финансиране за реализиране на втория вариант е 108 000 евро без ДДС.
     В писмото от Министерство на вътрешните работи се подчертава, че по проекта за изграждане на трансграничен туристически път между община Крушари и община Баняса няма предвидено финансиране за закупуване и инсталиране на горепосоченото комуникационно оборудване. Такова не е предвидено и в бюджета на МВР, поради което точна дата за въвеждане в експлоатация на пункта не е определена.