ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

25.06.2015
Област Добрич приема партньорска проверка от Европейския съюз

     С решение на Министерски съвет от август 2014 г., Република България участва в обща партньорска проверка за извършване на цялостен преглед на системата за защита при бедствия в страната в периода 22 юни - 1 юли 2015 г. Контактите с Европейската комисия при провеждане на проверката, се осъществяват от Министерството на вътрешните работи.
     Процесът на партньорските проверки се извършва изцяло на доброволна основа, по искане на държава-членка, посредством външно оценяване от експерти от държави-членки на ЕС, като целта е както обмен на опит и добри практики, така и отправяне на необвързващи препоръки за това как да се подобри политиката за управление при бедствия.
     Партньорската проверка в България се провежда в периода 22 юни - 1 юли 2015 г., като през това време експертите от ЕС ще проведат срещи и интервюта с различни национални експерти. В резултат от проверката ще бъде изготвен доклад с препоръки и добри практики. Според програмата за посещения, са предвидени срещи на областно и местно ниво за извършване на оценка на способностите за справяне с бедствия.
     Мащабните наводнения през месец юни 2014 г. в Североизточна България, които отнеха човешки животи, нанесоха значителни щети върху инфраструктурата и засегнаха пряко голяма част от населението в област Добрич, биха могли да послужат като добър пример за работата на Единната спасителна система и механизмите за сътрудничество и споделяне на отговорността на местно, областно и националното ниво. Добавена стойност за региона представлява и мобилизирането на Фонд „Солидарност" на ЕС и получаването на финансова помощ за справяне с последиците от наводнението.
     Със съдействието на Областния управител на Добрич д-р Маргарита Новоселска, на 26 юни в Областна администрация ще бъде проведена среща между експертите от Европейския съюз и представители от съответните ведомства, участващи в Областния щаб за защита при бедствия. Ще бъдат обсъдени въпросите, свързани с управлението при бедствия на регионално ниво.