ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

11.06.2015
Работна среща с партньори по трансграничен проект

     На 10 юни 2015 г., Областният управител д-р Маргарита Новоселска посрещна делегация от окръг Кълъраш, Република Румъния, водена от Даниел Стефан - публик администратор. Разисквани бяха въпроси, свързани с предстоящо изработване на трансграничен проект „Повишаване капацитета на службите за спешни повиквания и подобряване съвместното управление на риска в трансграничния регион".
     Двете страни обсъдиха идеи, които да бъдат заложени в изпълнението на проекта. Румънските партньори предложиха да бъде направена рехабилитация на част от сграда в Кълъраш с наличен телефон за спешни случаи и да се достави компютърно оборудване във връзка със спешния телефон.
     Областният управител д-р Новоселска информира, че Областна администрация планира да кандидатства за техника, необходима при аварийно-спасителни операции и борбата с последиците от наводнения. Оборудването ще бъде предоставено на държавни институции.

     Обсъдени бяха и други намерения за съвместни проекти, които в хода на следващи разговори ще бъдат уточнени.