ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

09.09.2009
Среща с японски учени
 

     Областният управител приветства гостите от Страната на изгряващото слънце, като ги увери, че  Областна администрация - Добрич, отдава голямо значение на тяхната визита, защото  се случва в особено важна, знакова година за двата народа. Първо, 2009-та е обявена за Годината на България в Япония, период,  който  очертава нови инициативи и перспективи за по- нататъшно сътрудничество в различни сфери на обществено- икономическия и културен живот на двете страни. Наред с това, 2009-та е и Година на приятелството между Япония и четирите крайдунавски държави - Австрия, България, Румъния и Унгария.  И не на последно място, 2009 година е специална за връзките между нашите държави-  отбелязват се    50 години от възстановяването на дипломатическите отношения между България и Япония. За нас е радостно, каза г-н Желязков, че двустранните отношения са много интензивни, разнообразни и плодотворни.

     Гостите се запознаха с „визитката" на Област Добрич, а експертите от отдел „Регионално развитие"  Росен Павлов и Левент Назим представиха  в конкретика  акценти от Регионалния план за развитие, стратегията и приоритетите на областта. В дискусията, японските учени проявиха интерес към ролята и влиянието на различните нива на управление в страната ни, към условията и възможностите за кандидатстване по отделни програми и проекти на ЕС, включително програмата за развитие на селските райони.

     Интерес предизвика и програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния, както  и партньорството между общини от двете съседни държави.

     Като благодари за компетентно предоставената  изчерпателна информация, проф. Кабаяши обеща през следващата година да гостува отново и да поднесе на Областния управител копие от доклада, който ще бъде изготвен въз основа на изследванията си в Област Добрич.