ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

20.10.2014
Второ обучение по проект на ОПАК „Повишаване ефективността на работа в Областна администрация Добрич“

     В изпълнение на Договор № 3/30.07.2014 г., сключен между Областна администрация гр. Добрич и ДЗЗД «Ефективност и компетентност» гр. Варна, с предмет: „Обучения по ключови компетентности" и във връзка с изпълнение на Договор № А13-22-28 от 25.04.2014 г. "Повишаване ефективността на работа в Областна администрация Добрич" по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд", от 17.10.2014 г. до 19.10.2014 г. ДВАДЕСЕТ служители на Областна администрация - гр. Добрич, преминаха второто обучение по Проекта, на тема «Екипна и лична ефективност».
     Обучението се проведе в СПА комплекс «Островче», Разград.
     Съгласно договора, за служителите на Областна администрация гр. Добрич са предвидени общо четири обучения по Дейност 3 «Обучения по ключови компетентности».
     Припомняме, че Областна администрация Добрич стартира в началото на юни 2014 г. изпълнението на проект „Повишаване ефективността на работа в областна администрация Добрич" по Оперативна програма „Административен капацитет". Целта на проекта е повишаване на административния капацитет и мотивацията на служителите за по- ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните задължения.