ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

24.09.2014
Областният управител посрещна международни наблюдатели

     Днес, 24 септември 2014 г., Областният управител Недко Марчев и главният секретар на Областна администрация Божидар Божилов проведоха среща с представители на Ограничената мисия за наблюдение на избори /ОМНИ/ към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/ - Харолд Отто и Меги Любани. 

     В отговор на проявения интерес към цялостната подготовка, функциите, задачите и ангажиментите, които има Областна администрация в изборния процес, Областният управител и главният секретар коментираха отделните стъпки в организацията до момента; добрата комуникация и взаимодействие с РИК и общинските администрации по места, съобразно определените срокове в Изборния кодекс и указанията на Централната избирателна комисия.

     Областният управител подчерта готовността на институцията да осигури нормално, спокойно и законосъобразно изпълнение на ангажиментите по организационно-техническата подготовка, като целта е провеждането на честни и прозрачни избори на 5 октомври. 

    Представителите на Ограничената мисия за наблюдение на избори, са тук по покана на българското правителство. Те ще направят оценка за съответствие с поетите към ОССЕ ангажименти, с международните стандарти за демократични избори, както и с националното законодателство. Наблюдателите ще проследят дейностите и работата на изборната администрация и съответните държавни органи, изпълнението на законодателната рамка. Ще се запознаят с медийното отразяване на кампанията, а в деня на изборите, ще наблюдават отварянето на избирателните секции, гласуването, преброяването на бюлетините.