ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

24.06.2014
Информация за обстановката в област Добрич към 7.30 ч.

1. ОД МВР: Тежки произшествия няма.
2. ОУ ПБЗН: Продължават работите по отводняване на къщи и обекти в гр. Добрич и к.к. „Албена". Има много запушени канали, които възпрепятстват отводняването в района около ,,Хуманитарна гимназия". По същата причина има и изключен трафпост в района.
3. Електроснабдяване: Няма населени места без електрозахранване в областта.
4. Водоснабдяване: Водоснабдяването е нормализирано в гр. Добрич с изключение на ,,Рилските" блокове - водоподаването все още е слабо. Без водоснабдяване е с. Черна общ. Добричка.
5. Транспорт: Нормално.
7. Потенциално опасни обекти: Нивото на язовир ,,Ботево" продължава да спада, както и на язовирите „Козлодуйци" и „Плачи дол 1-2".  
8. Стихийни бедствия: Остава в сила бедственото положение в община Добрич.

Оперативен дежурен при ОСС Добрич