ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

23.06.2014
Обстановката в област Добрич постепенно се нормализира

1. ОД МВР: Тежки произшествия няма.

2. ОУ ПБЗН: Продължават работите по отводняване на къщи и обекти в Добрич и к.к. Албена.

3. Електроснабдяване: Няма населени места без електрозахранване в областта. В гр. Добрич без ел. захранване е трафопост Дунав-3. Има изключени абонати на ниските места за безопасност на работещите екипи.

4. Водоснабдяването е нормализирано.

5. Траснспорт: Нормално.

6. Общини: Нормално.

7. Потенциално опасни обекти: Бетонният праг на стената на язовир "Ботево" се е скъсала в 19.50 ч. на 22 юни. Няма приливна вълна. Няма пострадали.

8. Стихийни бедствия: Бедствено положение в община Добрич.

Оперативен дежурен ОСС Добрич