ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

16.04.2014
Областна администрация Добрич ще бъде партньор в провеждането на Национална кампания за детската безопасност

     На 23 април стартира Националната кампания "Детската безопасност - споделена отговорност и грижа". Организатор е Държавната агенция за закрила на детето с активното съдействие на общини и граждански организации.

     Националната кампания за осигуряване на безопасна среда за живот и развитие на децата в Република България се провежда в Годината, посветена на правата на детето - 2014. Експертна междуведомствена работна група е изготвила Програма за провеждане на кампанията и регламентите към нея. Стартът на инициативата ще бъде обявен официално на 23 април по време на заседание на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето.  Целта е да бъде насочено вниманието на обществото към темата за детската безопасност.

     Програмата на Националната кампания и всички материали, утвърдени от председателя на ДАЗД, можете да видите в прикачените файлове.