ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

17.12.2013
Заседание на Областния съвет по условия на труд

     Днес, 17.12.2013 г. в Областна администрация, се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд (Обл.СУТ), председателствано от ресорния заместник областен управител Исмет Абил.

     Заседанието на Областния съвет по условия на труд (Обл.СУТ), се проведе при следния  дневен ред:
1. Доклад за състоянието на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост в област Добрич през 2012 - 2013 г;
( доклад: представители на ТП„НОИ", Д„ИТ", РЗИ )
2. Представяне на дейности и постигнати резултати по проект „Подобряване на условията на труд и повишаване здравния статус на служителите, чрез модернизация на работните помещения и въвеждане на международния стандарт за безопасен труд BS OHSAS 18001:2007".
( представяне от г-жа Нели Господинова, директор на частно езиково училище „Леонардо да Винчи" - гр. Добрич)

    В прикачените файлове можете да прочетете докладите на поканените институции.