ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

13.12.2013
Успешен контролен одит в Областна администрация по международните стандарти ISO

    В Областна администрация Добрич бе извършен годишен контролен одит на системите за управление на качеството и информационната сигурност по международни стандарти ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005. Одитът извърши „СЖС-България"ЕООД. Одиторите потвърдиха, че администрацията ефективно контролира системите за управление. Поставени са ключови цели и задачи за изпълнение, проследява се процесът на постигането им.

     Eкипът на Областна администрация Добрич, за пореден път показа, че работи спазвайки правилата и предоставя качествени и ефективни услуги на граждани и юридически лица.