ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

29.11.2013
Геодезическо заснемане на свлачищата между спирка „Фара“ и спирка „Обзор

      Министерство на регионалното развитие проведе процедура по Закона за обществените поръчки и сключи Договор № РД-02-29-372/11.11.2013г. за изпълнение с предмет „Геодезическо заснемане на свлачищата между спирка „Фара" и спирка „Обзор", ВЗ „Кранево", землище на с. Осеново и с. Кранево". Изпълнител на договора е „Сървей груп" ЕООД, град София.

        Основни дейности, свързани с изпълнението на поръчката в посочения обхват са следните:

-            I етап - Специализирано геодезическо заснемане на активната свлачищна територия  между спирка „Фара" и спирка „Обзор" и от свлачищния поток на древния свлачищен циркус „Дългия яр" до границата между сушата и морето, съгласно приложения обхват (около 60 ха);

-         II  етап -  Специализирано геодезическо заснемане на подводния брегови склон и брегоукрепителните съоръжения, съгласно приложения обхват (около 75 ха);

      Срокът за изпълнение на поръчката, съгласно договора е до 15.12.2013г., за I етап и до 30.09.2014г. за II  етап

      Приетите от Възложителя по договора забележки и материали в тяхната цялост подлежат на внасяне за приемане от специализиран състав на Експертните съвети по устройство на територията към общините Аксаково и Балчик.