ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

15.10.2013
Областният управител свиква заседание на Обществения консултативен съвет по социални въпроси

     Основната тема в дневния ред ще бъде посветена на водоснабдяването в област Добрич, действията и мерките за разрешаване на проблемите.

     Припомняме, че първото заседание на новия консултативен орган се проведе на 18 септември 2013 г. Общественият съвет по социални въпроси се учреди като консултативен орган към Областния управител, който ще подпомага дейността му в рамките на неговите правомощия и ще създава условия за по- активен диалог с гражданското общество.

     Второто заседание е насрочено за 22 октомври от 10.30 ч. в пресцентъра на Областна администрация Добрич.