ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

12.09.2013
Комисия обследва социалните услуги в област Добрич

     На 11 септември 2013 г. комисия назначена със заповед на Областния управител Недко Марчев и с председател ресорният заместник Исмет Абил, направи обход и се запозна на място със състоянието на социалните услуги, предоставяни в общините Балчик, Каварна и Шабла. Посещението бе в резултат на взето решение от Звеното за мониторинг и оценка /ЗМО/ в началото на месец септември.
В община Балчик комисията е посетила: Център за настаняване от семеен тип за деца (предвиден за настаняване на децата от дома в Крушари), Център за обществена подкрепа и Домашен социален патронаж;
в община Каварна: Социален патронаж и Дом за възрастни хора с умствени изостаналост „Св. Пантелеймон" с. Св. Никола;
в община Шабла е посетен Центъра за обществена подкрепа /който предстои да бъде открит/. С кмета на общината проф. Райна Бърдарева е обсъден въпросът за евентуално откриване на Кризисен център на територията на общината.

     Заместник областният управител, който е и председател на ЗМО, сподели, че по време на обиколката са направени известни забележки, които ще бъдат отразени съответно в протокола от извършената проверка. Според Исмет Абил обаче, по- важното е да има системен контакт с тези социални заведения, за да се знае тяхното състояние и да може да се оказва съдействие по отношение на качеството на услугите, което е необходимо условие за повишаване на нивото на обгрижване на настанените там лица.