ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

09.07.2013
Всеки месец ще бъдат провеждани заседания на обществените съвети в областта на транспорта, както и е-управлението, ИТ и телекомуникациите

     Всеки месец ще бъдат провеждани заседания на обществените съвети в областта на водния, въздушния, железопътния, автомобилния транспорт, както и е-управлението, ИТ и телекомуникациите. Това е съобщил днес, 9 юли, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов по време на първите срещи с всеки бранш. Заседанията ще бъдат разделени в петте области като всяка среща ще е с продължителност от 45 минути, за да могат да бъдат обсъждани оперативно конкретните проблеми по ресори.

     „Започват проверки на изпълнението на всички концесионни договори на пристанищата, като предложението ми е във всяка от комисиите да бъде включен по един представител от обществения съвет", е казал министър Папазов по време на заседанието за воден транспорт. Той е съобщил, че удостоверенията за експлоатационна годност, които Изпълнителна агенция "Морска администрация" издава за работа на пристанищните оператори, ще станат безсрочни. По думите му ще бъдат извършвани периодични проверки и в случай на нарушения, те ще бъдат отнемани. Обсъдена е била и работата на Изпълнителна агенция „Морска администрация" и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура". Участниците в дискусиите са се обединили около мнението, че трябва да бъде направен цялостен анализ на нормативната уредба в сектора.

     Министър Папазов е представил краткосрочните мерки за стабилизиране на „Холдинг БДЖ" ЕАД, които включват и намаляване на вътрешната задлъжнялост по метода дълг срещу собственост. „Обсъжда се вариант при модернизацията на Централна жп гара София, която се осъществява по Оперативна програма „Транспорт", да бъде предвиден и офис за БДЖ", е съобщил Данаил Папазов. По думите му това ще подобри работата на дружеството, като част от администрацията на „БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, ще може да бъде максимално близо до своите клиенти. Участниците в съвета са подкрепили решението за прекратяване на процедурата за приватизация на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД и са се ангажирали да предложат мерки за преодоляване на тежкото положение на дружеството.

     Възможностите за осигуряване на финансова подкрепа за обучението на професионални пилоти са били обсъдени на първия Обществен съвет в сектора на въздушния транспорт под председателството на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Въпросът за евентуални стипендии с участието на държавата е бил поставен от представители на Асоциацията на българските авиокомпании. Обучението струва около 40 000 евро и е по силите само на кандидати, които могат да осигурят този финансов ресурс. Годишно 10-15 българи се обучават за професионални пилоти.

     Министър Папазов е поел ангажимент да бъдат потърсени възможности талантливи и мотивирани българи да получат необходимата подкрепа, като е призовал и авиокомпаниите да участват във финансирането на обучението на професионалните летци.

     Възможностите за приоритетно включване в програмата на Народното събрание на промените в Закона за гражданското въздухоплаване, които регламентират леката авиация, също са били една от темите на Обществения съвет в областта на въздушния транспорт.

     На въпрос на представители на Сдружението на служителите на летище София за евентуална концесия на обекта, министър Папазов е заявил, че очаква предварителните анализи да бъдат готови през ноември. По думите на министъра, аеропортът в София няма да бъде даван на концесия на всяка цена, но практиката показва, че такива големи инфраструктурни транспортни обекти най-добре се стопанисват от частни организации.

     Представителите на автомобилния бранш са настояли за осигуряване на възможности за финансиране по европейски програми в следващия програмен период на дейности като обновяване на автобусния парк, изграждане на паркинги и други. Сред приоритетите на Обществения съвет по автомобилен транспорт оттук нататък ще бъде борбата със сивия сектор.

     В рамките на Обществения съвет по информационни технологии и съобщения е отчетено успешното приключване на два големи проекта в областта на електронното управление, които се финансират от Оперативна програма „Административен капацитет". До месец ще бъде представен обновеният портал на електронното управление, на който са качени около 200 електронни или справочни услуги, както и достъп до уеб портали. До края на 2013 година се предвижда период на пробна експлоатация на новата визия и функционалност на портала, а от 2014 година от него ще могат да бъдат ползвани реални електронни услуги.

     Припомняме, че Областният управител на област Добрич Недко Марчев, взе участие в заседанията на обществените съвети днес в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.