ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

22.04.2013
В "Месеца на Европа": Информационна среща на тема „Младежка заетост, добри практики и възможностите на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”

     Областният информационен център /ОИЦ-Добрич/, в сътрудничество с Областна администрация, организира информационна среща на тема „Младежка заетост, добри практики и възможностите за заетост на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020", в рамките на „Месеца на Европа".

     Лектор от Дирекция „Бюро по труда" град Добрич ще запознае присъстващите със същността и обобщени данни по изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013" .

     Ще бъдат представени и добри практики по оперативната програма в сферата на заетостта. Очаква се да присъстват работодатели, наели младежи по програми за заетост, финансирани от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013", заедно със своите нови служители.

     В рамките на третата част от събитието служителите на ОИЦ - Добрич ще представят пред присъстващите Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020" и Оперативна програма „Наука и образование на интелигентен растеж 2014 - 2020".

     Информационната среща ще се проведе на 23 април от 10.30 ч. в зала "Европа" на Областна администрация Добрич.