ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

14.01.2013
По график се доставят и разпределят изборните книжа за референдума

Днес, 14 януари, в Областна администрация ще бъдат доставени бюлетините във връзка с Националния референдум на 27 януари. 192 000 бюлетини са предвидени за 8 Добрички МИР.

     На 11 януари /петък/ в Областна администрация по график бе получена първата партида изборни книжа /удостоверения за гласуване на друго място, регистър за издадените удостоверения, брошура с методически указания на ЦИК, брошура със закони и информационен печатен материал на ЦИК/. В рамките на деня, изборните книжа бяха раздадени по общини.

     В следващите дни се очаква също по определен график доставката на пликовете за гласуване и пликовете за протоколи на СИК.