ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

10.01.2013
Представители на ЦИК проведоха работна среща в Областна администрация

     Днес, 10 януари от 15 ч. в зала „Европа" на Областна администрация Добрич се проведе работна среща между представители на Централната избирателна комисия и на членовете на РИК Добрич, служители на Областна администрация, представители на общини, на ТД ГРАО, на „Информационно обслужване", на ОД на МВР, имащи ангажимент по организационно-техническата подготовка за произвеждане на Националния референдум на 27 януари 2013 година.

     Централната избирателна комисия бе представена от заместник председателя Елена Маркова и Владимир Христов - член на ЦИК. По повод предстоящия референдум на 27 януари такива обучения се провеждат с всичките 31 Районни избирателни комисии в страната, като се оказва методическа помощ и подкрепа. В хода на срещата днес, представителите на ЦИК обърнаха внимание на някои специфики, които следва да се разяснят от РИК при обучението на членовете на секционните комисии, а именно: видовете списъци, самият процес на гласуване, установяването на резултатите от гласуването, съхранението на торбите с изборните книжа. Подчертано бе, че е много важно председателите на СИК да разпределят функциите, които ще има всеки член на комисията по време на целия процес. Коментирани бяха сроковете, които трябва да се спазват, указани в Хронограмата за произвеждане на Националния референдум.

     На референдума на 27 януари валидният знак, с който ще задраскваме желания отговор в бюлетината, е отново Х. Ползва се само син химикал. По време на срещата бяха поставени въпроси, свързани с попълването на протоколите, със съхраняването на торбите, решаването на казуси със сгрешените бюлетини, както и финансови въпроси.

     Представителите на ЦИК специално обърнаха внимание на отговорността на ангажираните институции в подготовката, организирането и безпроблемното провеждане на референдума, съгласно изискванията на закона и методическите указания на Централната избирателна комисия.