ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

03.12.2012
Областният управител откри седмицата „Европа – България”

     В срещата, организирана съвместно с ОИЦ - Добрич и Информационен център Европа директно, взеха участие представители на браншови организации, на Бюро по труда, на РИО, РЕКИЦ - Читалища, Агенция за социално подпомагане, експерти от Областна администрация и журналисти.

     Събитието откри Областният управител Желязко Желязков, който припомни целта на кампанията, а именно да се популяризират ползите от членството на България в Европейския съюз след 5 години членство, както и възможностите, които различните оперативни програми предоставят на бенефициентите.

     Областният управител прочете пред участниците получения поздравителен адрес от евродепутата от ЕНП/ГЕРБ Мария Габриел, в който се изразява пълна подкрепа за всички инициативи, които съдействат в посока утвърждаване на положителния образ на България като пълноправен член на ЕС. Евродепутатът призовава „заедно да работим за стимулиране на съпричастността на българските граждани към членството в ЕС и популяризиране на ползите и възможностите, които то предоставя. Осигуряването на активно присъствие на България в общоевропейския културен живот, е приоритет с непреходно значение, който следва да бъде затвърден от продължаващи последователни събития, целящи поддържане на траен положителен интерес към страната ни. Нека бъдем партньори в името на целите, които сме си поставили като граждани на Европа"- заявява депутатът от Европейския парламент в Поздравителен адрес до Областния управител Желязко Желязков.

     В направената презентация на Стратегия  „Европа 2020" от представителите на ОИЦ-Добрич бяха коментирани новите моменти в Стратегията и различието спрямо предишния програмен период 2007 - 2013, въвеждането на понятието  "средно развит район" в ЕС,  новите възможностите за финансиране по т.нар. „Механизъм за свързване". ОИЦ - Добрич запозна присъстващите в детайли с предварителните условности, които страната ни трябва да изпълни до 2016 г., за да може да се възползва от европейското финансиране.

     Припомняме, че Европейската седмица се провежда в рамките на Работната програма за 2012 г. на Комуникационната стратегия на Република България за ЕС. Планирани са поредица културни и информационни събития от днес до 7 декември, във всички общини на територията на област Добрич; различни дейности, фокусирани върху европейска тема, които ще се реализират съвместно с читалищата, с Областния информационен център и Информационен център Европа Директно Добрич, при партньорството на Областна администрация.

     В прикачения файл можете да видите презентацията Стратегия "Европа 2020".