ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

11.10.2012
ОИЦ – Добрич ще представи възможностите за финансиране на бизнеса чрез инициативата JEREMIE

Областният информационен център - Добрич (ОИЦ - Добрич) организира среща с представители на бизнеса, на банки и на медии за представяне на инициативата JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - JEREMIE Съвместни европейски ресурси за микро-малки и средни предприятия).

Срещата ще се проведе на 17 октомври 2012 г. (сряда) в зала „Пресцентър" на Областна администрация - Добрич.

ОИЦ - Добрич припомня, че инициативата JEREMIE предлага на държавите-членки на ЕС възможността, да използват част от отпуснатите им структурни фондове на Европейския съюз за финансиране на малки и средни предприятия (МСП). Средствата по JEREMIE стигат до МСП, не чрез администрацията, а чрез финансови посредници - банки, гаранционни фондове, фондове за рискови капитали, които чрез различни финансови инструменти подпомагат дейността на МСП. Инициативата е подготовка за следващ етап, през който Европейският инвестиционен фонд или подобна финансова институция ще подкрепя органите, отговорни за изпълнението на кохезионните програми. Тази подкрепа ще бъде под формата на експертно управление на ресурсите, отпускани в рамките на програмата за подобряване на достъпа до финансиране, както и за привличането и акредитацията на финансови посредници за обезпечаване развитието на бизнеса.

     ОИЦ - Добрич е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.