ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

12.05.2009
Транспортната инфраструктура – приоритет в работата на Областна администрация – Добрич

       На 14 май, четвъртък от 10.30 ч., Областна администрация организира Кръгла маса, на която ще бъдат дискутирани въпроси, отнасящи се до състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на областта - рехабилитация на пътищата и подобряване на пътно- експлоатационното състояние през последната година, належащи текущи дейности и възможности за тяхното осъществяване.