ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

04.09.2012
Институции и земеделски производители обсъдиха достъпа и преминаването на селскостопанските машини

     Днес, 4 септември, в Шабла се проведе работна среща при домакинството на кмета проф. Бърдарева, инициирана от председателя на Общинския съвет Живко Спасов, в качеството му на земеделски производител.

     В срещата са взели участие Областният управител Желязко Желязков, директорът на Областно пътно управление Добрич инж. Иван Светославов, ст. лесничей инж. Радослав Радев от Държавно ловно стопанство гр. Балчик, Даниел Похомов, управител на В и К, район Шабла, председатели на земеделски кооперации.

     В рамките на дискусията е бил обсъден въпросът за осигуряването на достъп и преминаването на селскостопанска техника по републиканската пътна мрежа, общинската пътна мрежа и полските пътища на територията на общината, след като при рехабилитацията на път Е-87 са ликвидирани черните пътища.

     Отговор на земеделските производители е дал инж. Светославов, който е посочил, че въпросът е уреден със Закона за движение по пътищата и не подлежи на коментар. При земеразделянето голяма част от полските пътища са влезли в частни имоти и няма как да бъдат възстановени. Освен това, те не са предмет на Агенция „Пътна инфраструктура". Директорът на ОПУ е съобщил, че през новия програмен период 2014-2020 година, път Е-87 ще бъде включен в списъка с високоскоростните пътища със съответните изисквания при изграждането и експлоатацията му.

     В тази връзка, Областният управител Желязко Желязков е обърнал внимание, в процеса на проектиране на високоскоростния път, общината да направи предложение за начин на преминаване на селскостопанските машини, чрез изграждане на подлези или надлези. До тогава, Областният управител е предложил да се създаде комисия от представители на общината, Областно пътно управление и земеделски производители, като този екип трябва да определи местата за подходи от пътя към нивите и то така, че да не се увеличават транспортните разходи на земеделските стопани и да се предотвратят пътните произшествия.

     Участниците в срещата са се обединили около решението, комисията да бъде сформирана и да влезе във функции от 17 септември 2012 година.

     Като второ решение, е било формулирано и друго задължение на комисията, а именно да се направи оглед на състоянието на полезащитните пояси в присъствието на земеделските стопани от съответното землище и да се предприемат мерки.

     Кметът на Шабла, проф. Райна Бърдарева е съобщила, че до края на месеца се планира почистване на ненужната растителност край пътищата, за да е готова общината за предстоящия зимен сезон.