ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

03.08.2012
Оперативните програми в област Добрич

         Общо 94 договора са сключени в област Добрич по оперативни програми. От тях 10 са прекратени. Това показват данните от Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС за България (ИСУН) към 17.07.2012г., обобщени от Областния информационен център - Добрич (ОИЦ - Добрич). 10 от тях са прекратени. Общата стойност на изпълнените и изпълняващите се договори е 171 134 162 лв. Информацията бе предоставена на пресконференция, организирана от ОИЦ - Добрич. 
         Най-сериозно е участието на общините по две оперативни програми - Регионално развитие (ОПРР) и Развитие на човешките ресурси  (ОПРЧР). С проекти по тези програми са работили и работят всички общини в областта. 
         По ОПРР общата стойност на сключените договори е 50 290 596 лв., по данни на  ИСУН. Община град Добрич изпълнява още един проект „Пъстрото лице на Добруджа" на стойност 499 986 лв., в партньорство с общините Добричка, Балчик и Каварна.
         По ОПРЧР се работи на територията на  всички общини от областта. Изпълнители на проектите са  неправителствени организации, фирми, учебни заведения, общини. Общата стойност на всички 32 действащи или приключени  договора по ОПРЧР е  3 920 289 лв. 
         Бизнесът в областта към момента изпълнява или е изпълнил договори за 14 830 952 лв.  по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"(ОПРКБИ) , сочат данните от ИСУН. С наскоро сключените договори на „Савимекс" ЕООД и втори договор  на „Металагро" АД,  стойността на договорените инвестиции по ОПРКБИ ще надхвърли 20 млн. лв. 
         Компаниите от Добрич са най-активни със 14 сключени договора на стойност 9 900 049 лв. Фирми от Балчик, Шабла и Тервел имат по един сключен договор съответно  на стойност 72 635 лв., 445 293 лв., 3 637 885 лв. 
         Общата стойност на договорите по ОП „Околна среда" (ОПОС) в областта е 101 407 143 лв., по данни на ИСУН. С официалното подписване на още два договора по ОПОС - за „ Изграждане на регионална система за управление на отпадъците" на стойност 45 445 818 лв. и „ Интегриран проект  за подобряване на водния сектор" на стойност 112 млн.лв., значително ще се увеличат инвестициите за опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.
         По ОП „ Административен капацитет" в областта се изпълняват два договора - на  Община Балчик за  270 055 лв. и на  Административен съд град Добрич за  127 769,52 лв. 
         По ОП „ Техническа помощ" Община град Добрич, изпълнява проект „Създаване и функциониране на Областен информационен център - Добрич" на стойност 415 123 лв., партньори по проекта са общините Добричка, Каварна, Балчик, Областна администрация град Добрич и Бизнес център - Добрич.

Областният  информационен център - гр. Добрич е част от национална мрежа от областни информационни центрове. Центърът е създаден от община гр. Добрич в партньорство с Областна администрация - област Добрич, Бизнес-център - гр. Добрич, общините  Балчик, Каварна и Добричка в изпълнение на проект «Създаване и функциониране на Областен информационен център - Добрич», финансиран по Оперативна програма «Техническа помощ», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.