ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

12.07.2012
Областният управител ще вземе участие в Публичен дебат „Възможностите на България в контекста на Интегрираната морска политика”
 

     Днес, 12 юли, Областният управител Желязко Желязков ще се включи в Публичен дебат по покана на Данчо Симеонов, Областен управител на Варна. Участие в събитието ще вземат експерти от Европейската комисия, зам.-министри, областни управители, кметове на общини. Ще бъдат дискутирани проекти, както и възможностите на различни финансови инструменти.

     В последните години Европейският съюз води консултации с държавите членки относно провеждането на обща Интегрирана морска политика, която разглежда моретата и океаните като потенциал и ресурс за бъдещо икономическо развитие. Като главна цел на Интегрираната морска политика се посочва развитието и прилагането на съгласувано и последователно вземане на решения във връзка с океаните, моретата, крайбрежните райони и морски сектори. За да се популяризират възможностите, които предлага Интегрираната морска политика и да се набележат конкретни проекти за реализация, е необходимо да бъде засилен диалогът между всички заинтересовани страни от тази политика: местна администрация, регионална администрация, гражданско общество, бизнеса и неправителствения сектор. В този контекст, се провежда днешният Публичен дебат във Варна.

     Дискусионните теми са насочени към конкретни примерни проекти и разясняват възможностите на различни финансови инструменти. Презентации ще изнесат Николина Николова- заместник-министър на регионалното развитие и благоустройство, Камен Кичев- заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Джорж Кремлис-  ръководител отдел „Екологична оценка на въздействието на околната среда и политика на сближаване"- Генерална Дирекция „Околна среда" на Европейската комисия,  представители на Генерална Дирекция „Морска политика и рибарство" на Европейската комисия.