Областният управител поздрави юристите от Област Добрич

 

     Изразявам своето дълбоко уважение  и респект към труда, който полагате в полза на обществото  за защита на правата и интересите на гражданите - се казва в обръщението на д-р Ердинч Хаджиев.

     В тясно сътрудничество с държавните институции и неправителствения сектор Вие работите в условия  на  прозрачност, откритост, диалог и ефективност в процеса на изпълнение на основните приоритети на съдебната реформа - част от общата управленска програма на правителството на Република България.

    Благодаря на всички Вас - високо ерудирани професионалисти от юридическата общност на  Област Добрич,  за усилията, които полагате в посока осъществяване на едно  правораздаване,  съпоставимо с демократичните юридически европейски традиции и давате знак на обществото, че  нивото на ефективност расте и съдебната власт има стремеж да се впише още  по- успешно  в контекста на европейските критерии. 

       Вярвам, че посрещате Вашия празник с удовлетвореност и професионални успехи - заявява Областният управител в поздравителен адрес до юристите от Областта.
Актуално

съобщение

анкета