Областният управител на семинар с участието на премиера

 

     На 10 и 11 април Областният управител д-р Ердинч Хаджиев е поканен на работен семинар на тема: „Френският опит в регионалното управление и предизвикателства пред управлението на областно ниво в България". Семинарът  се провежда в партньорство с Франция и частично ще бъде финансиран от туининг проект по програма ФАР на ЕС.

     Френският опит ще бъде представен пред областните управители от цялата страна. Акцентите ще бъдат  в четири основни сфери: координация между префекта и общините при изпълнението на политики; система за наблюдение на изпълнението на политики на регионално ниво; управление на кризи; ролята на префекта за социалното сближаване /етническо многообразие, солидарност и др./

     Предвижда се в семинара да вземе участие министър- председателят на Р България Сергей Станишев.
Актуално

съобщение

анкета