ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

05.03.2012
Първо заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

     Във връзка с изискванията на §1а, ал.2 и ал. 3 от Закона за движението по пътищата, със Заповед № РД-11-10-38/23.02.2012 г. на Областния управител на област Добрич е създадена Областна комисия по безопасност на движението по пътищата. Със своята дейност Комисията координира и контролира проблемите по безопасността на движението, изготвя ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението и приема мерки за нейното подобряване.

     На 6 март /вторник/ от 10.00 ч., в зала „Пресцентър" на Областна администрация - Добрич, ще се проведе първото заседание на Областната комисия.

     На заседанието ще бъде представена Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в Република България за периода 2011 - 2020г. и ще се обсъди изработването на Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в област Добрич за същия период. В тази връзка е отправена молба към поканените членове - представители на общини и ведомства, да внесат предложения за конкретни мерки и направления, съобразени с техните правомощия и естеството на управляваната институция, които могат да се заложат в Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата.