ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

29.02.2012
Съобщение

На основание Вътрешните правила за работната заплата в Областна администрация Добрич, в съответствие със Закона за администрацията, Закона за държавния служител Кодекса на труда, Наредбата за служебното положение на държавните служители, Областният управител и неговите заместници са получили допълнително материално стимулиране от реализирани икономии във Фонд „Работна заплата".

Областният управител Желязко Желязков ще внесе полученото от него възнаграждение в указана от вицепремиера Симеон Дянков банкова сметка.