ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

08.02.2012
Тежка зимна обстановка в област Добрич

Електроснабдяване: Без ток са селата в:
Община Добричка: част от Златия, Стожер,  Соколник, Дебрене, Смолница, Дряновец, част от Вратарите, Стефаново, Ведрина, частично селата: Методиево, Полковник Свещарово, Камен, Крагулево.
Община Генерал Тошево: Равнец, Дъбовик и Пчеларово,
Община Тервел: Кочмар,
Община Балчик: Безводица,

Водоснабдяване: Без захранване е помпена станция Росеново.
Без вода са селата в:
Добричка община: Малка Смолница, Стожер, Дончево, Дебрене, Смолница, Плачидол,  Росеново, Карапелит, Гешаново, Енево, Вратарите,
Община Тервел - Орляк, Жегларци,
Община Шабла: Божаново, Твърдица, Ваклино, Горичане, Захари Стояново, Пролез, Черноморци, Смин.  
Ограничено е водоснабдяването и в град Добрич. Към 17:30 все още се зареждат водоемите и се очаква пълно нормализиране на водоподаването утре 09.02.2012 г.

 Пътна обстановка към 17.00 часа: 
 Пътищата са проходими при зимни условия. 35 машини на пътноподдържащата фирма работят  по почистване на републиканската пътна мрежа.
Затворени за почистване са : Добрич-Силистра през Средище, Добрич-Житница, Добрич-Методиево, Добрич-Владимирово, Тервел-Честименско-Алеково.
Затворени за почистване всички третокласни пътища в община Тервел.
В община Добричка са затворени пътищата от общинската пътна мрежа към селата: Козлодуйци, Соколник, Богдан, Полк.Иваново, Миладиновци, Дряновец, Воднянци, Хитово, Алцек, Подслон, Гешаново, Енево, Медово, Бенковски, Владимирово, Бдинци, Вратарите, Долина, Ведрина, Ново Ботево    
От 15.30 часа започна почистване на всички пътища от републиканската пътна мрежа по направления: Ген.Тошево-Каварна; Ген.Тошево-Балчик; Ген.Тошево-Красен-Росица. Почистен и проходим при зимни условия е пътят Ген.Тошево-Спасово, както и общинският път Ген.Тошево-Равнец-Дъбовик-Пчеларово-Житен-Красен.
Отворени са общинските пътища в община Крушари-Полковник Дяково-Добрин, Крушари-Александрия-Коритен. В момента се работи по отсечката Северняк  - Поручик  Кърджиево.

Без доставка на хляб са селата в Добричка община: Ловчанци, Полк.Иваново, Миладиновци, Дянково, Дряновец, Воднянци, Алцек, Гешаново, Енево, Медово, Владимирово, Одринци, Пчелник, Вратарите, Ново Ботево.
В община Генерал Тошево не е доставен хляб в селата: Балканци, Средина, Горица, Великово, Сираково.  

 

Температура: - 11º С
Вятър: северен със скорост 6 - 8 m/s, на моменти до 10 m/s
Снежна покривка: 8 см.