ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

08.02.2012
Сложна зимна обстановка, има села без доставка на хляб

Електроснабдяване: Без ток са селата в:
Община Добричка: част от Стожер, Златия, Соколник, Драганово, Дебрене, Ловчанци, Полковник Иваново, Миладиновци, Пчелино, част от Методиево, част от Добрево и Сливенци, част от Карапелит, Дряновец, Ведрина,
Община Генерал Тошево: Василево, Балканци, Преселенци, Горица, Малина, Конаре, Изворово, Красен, Краище, Калина,
Община Тервел: Кочмар,
Община Крушари -  Северци, Лозенец, Бакалово,
Община Балчик: Безводица,
Община Каварна - част от Видно.

Водоснабдяване: Възстановено е ел. захранването в помпените станции: помпена станция Дуранкулак, помпена станция Болата, помпена станция Шабла, помпена станция  Горичане, помпена станция Калина, помпена станция Телериг и помпена станция Лозенец.
Без вода са селата в:
Община Добричка: Малка Смолница, Стожер, Соколник, Дончево, Дебрене, Смолница, Ловчанци, Миладиновци, Одърци, Плачидол, Бранище, Карапелит, Дряновец, Ведрина,
Община Каварна: Крупен, Вранино
Община Генерал Тошево -  Василево, Великово, Изворово, Красен, Краище, Житен, Сноп, Узово, Зограф, Градини, Малина, Бежаново, Балканци и  Конаре,
Община Крушари -  Северци, Лозенец, Бакалово,
Община Тервел - Орляк, Жегларци,
Община Шабла: Бежаново, Ваклино, Горичане, Пролез, Черноморци, Смин, Захари Стояново.  
Остава ограничено  водоснабдяването в град Добрич.

Транспорт: Пътищата на територията на област Добрич са заснежени и проходими при зимни условия. 28 машини на пътноподдържащата фирма почистват и опесъчават пътните настилки на републиканската пътна мрежа.
Остава ограничението за товарни автомобили над 10 т.
Поддържат се направленията: Добрич - Варна, Добрич - Балчик, Добрич - Г. Тошево, околовръстен път, I-9 Кранево -  Балчик - Каварна - Шабла - КПП Дуранкулак.
Запазват се въведените ограничения. Следи се състоянието на пътната мрежа и промяната на метеорологичната обстановка. При първа възможност ще започне почистване и по останалите направления в областта. 
Към 13:30 часа са отворени за движение още четири направления от републиканската пътна мрежа. Това са път III-293 Добрич-Крушари, път II-71 Добрич-Албена, направленията Добрич до с. Ведрина и Добрич-Карапелит-Тервел.
Затворени са пътищата от общинската пътна мрежа в община Добричка към селата: Козлодуйци, Соколник, Богдан, Смолница, Ловчанци, Полк.Иваново, Миладиновци, Пчелник, Карапелит, Дряновец, Воднянци, Хитово, Алцек, Подслон, Гешаново, Енево, Медово, Бенковски, Владимирово, Бдинци, Вратарите, Ведрина, Ново Ботево, Одринци.
Трудно проходима е отсечката от разклона на пътя за Дуранкулак до с. Крапец в община Шабла.
В община Генерал Тошево, почистват по направленията от общинската пътна мрежа: Кардам - Спасово и Дъбовик - Пчеларово - Житен - Красен.
Затворени са пътищата от общинската пътна мрежа в община Крушари.

В Добричка община без доставка на хляб са селата: Ловчанци, Полковник Иваново, Миладиновци, Лясково, Камен, Черна, Пчелник, Дряновец, Воднянци, Алцек, Гешаново, Енево, Медово, Владимирово, Бдинци, Вратарите, Ново Ботево.
Не е доставен хляб в с. Крупен, община Каварна.

Температура: - 11º С
Вятър: северен със скорост 6 - 8 m/s, на моменти до 10 m/s
Снежна покривка: 8 - 10 см.