ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

16.03.2009
Официално стартира Проект „За прозрачни и открити областни и общински администрации”
 

     Бенефициент по проекта е Областна администрация- Варна, а партньори са областни администрации Добрич, Шумен и Търговище.

     Целта на проекта е да се повиши ефективността в работата на областните и общинските администрации чрез засилване на контрола, прозрачността, отчетността и утвърждаване на ефективни механизми за превенция, мониторинг и противодействие на корупцията.

     Идеята, върху която екипът ще фокусира работата си в продължение на една година, е да се  разработи единна методика - стандарти, унифицирани критерии и индикатори за измерване и отчитане на състоянието за прозрачност и отчетност на предлаганите услуги от 4-те областни администрации  и 32-те общински администрации на тяхна територия. В интерес на  гражданите и бизнеса, които са целевата група на проекта, ще се визуализира целият процес  чрез провеждане на семинари, изработване на брошури, информационни табла, обновяване на интернет страниците, въвеждане на гласов портал.