ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

17.01.2012
В „Блок 1 Нови пазар” няма да се извършват проучвания за шистов газ

     На свое заседание днес, 17 януари, Правителството оттегли Решение №427 от 2011 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта „Блок 1 Нови пазар", разположена на територията на областите Разград, Силистра, Добрич, Шумен и Варна, като въведе забрана за търсене и проучване на шистов газ. Проучванията ще могат да се правят само за конвенционален газ и нефт.

     Мотив за решението е липсата към момента на достатъчно данни за осигуряване на безопасността за околната среда при използването на метода на хидравлично разбиване при проучването и добива на шистов газ.