ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

е-Деловодство

Справка за придвижването на Вашата преписка в Областна администрация може да направите ТУК , като използвате данните от Вашия регистрационен картон