ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Областен съвет по здравеопазване

Председател:  - областен управител.

Заместник председател:  - заместник областен управител.

Секретар: - директор на Регионална здравна инспекция - Добрич.

Постоянни членове с право на глас:

 • представител на общинска администрация община град Добрич;

 • представител на общинска администрация община Добричка;

 •  представител на общинска администрация община Генерал Тошево;

 • представител на общинска администрация община Каварна;

 • представител на общинска администрация община община Крушари;

 • представител на общинска администрация община община Шабла;

 • представител на общинска администрация община община Балчик;

 • представител на  РЗОК-Добрич;

 • представител на  ЦСМП-Добрич;

 • представител на Регионална фармацевтична колегия - Добрич;

 • представител на  Сдружението на общопрактикуващите лекари в област Добрич;

 • представител на  Районна колегия на Български лекарски съюз - Добрич (РК на БЛС) и представител на лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ;

 • представител на лечебни заведения за извънболнична специализирана медицинска помощ - излъчен чрез РК на БЛС - Добрич;

 • представител на лечебни заведения за медико-диагностични и технически лаборатории - излъчен чрез РК на БЛС - Добрич;

 • представител на Районна колегия на Български зъболекарски съюз - Добрич (РК на БЗС) и представител на лечебни заведения за извънболнична помощ - амбулатории за първична медицинска помощ;

 •   представител на регионална колегия на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи - Добрич;